درخواست شاعر اهل هشت بندی از دکتر صفار هرندی جهت دیدار مردم هشت بندی با رهبر انقلاب امام خامنه ای

درخواست شاعر اهل هشت بندی از دکتر صفار هرندی جهت دیدار مردم هشت بندی با رهبر انقلاب امام خامنه ای
www.jhv.hashtbandi.ir
https://telegram.me/jhv8bandi

فیلمدکتر صفار هرندیرهبر انقلابدرخواست دیدار با رهبریمردم هشت بندی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x