پخش خودکار بعدی: ؟ گفت گو با خدا

کلیپی دیدنی و قشنگ تحت عنوان شبی در خواب دیدم که با خدا گفت و گو میکنم...