به چه کسی رای بدهم؟

بعضی وقت ها انتخاب یک نامزد انتخابی سخت هست ،برای انتخاب یک نماینده وی باید دارای چه ملاک هایی باشه