آموزش تصویری مقاومت مصالح- بحث تنش و کرنش

859
02 اردیبهشت 1395

بیش از 13 ساعت آموزش استاتیک و مقاومت در آدرس زیر
www.icivil.ir/st
سرفصل های فیلم آموزشی مقاومت مصالح

۱- محاسبات تنش و کرنش و مسائل مربوطه

۲- تبدیلات تنش و کرنش و دایره موهر

۳- خمش خالص و مسائل مربوط به آن

۴- برش و مسائل مربوط به آن

۵- پیچش و مسائل مربوط به آن

۶-بحث ترسیم دیاگرام برش و خمش ( یادآوری از استاتیک )

۷- بحث محاسبه تغییر شکل


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x