آموزش فصل برش درس بتن1

این ویدئو قسمتی از آموزش تصویری درس بتن 1 است
برای دیدن سرفصل ها و نمونه های بیشتر به لینک زیر بروید
icivil.ir/beton1