فیلم آموزش درسی بتن 1 - حل تمرین فصل خمش

این قسمتی از مجموعه آموزش درس بتن 1 است
برای مشاهده سرفصل ها و دانلود ویدئو های نمونه به آدرس زیر بروید
www.icivil.ir/beton1