تصوف و صوفی نماهای دروغین

سخنرانی حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید
امام جمعه محترم و محبوب شهرستان زاهدان

موضوع: تصوف و صوفی نما های دروغین

شیخ الاسلام: ما تصوف شرعی را که مطابق با قوانین الهی باشد قبول داریم و از آن حمایت می کنیم.