مهرداد اولادی درگذشت | مصاحبه اختصاصی ما با شیث رضایی

مهرداد اولادی بازیکن سابق تیم پرسپولیس درگذشت مصاحبه ای داشته ایم با
شیث رضایی کسی که تا دقایق اخر با مهرداد صحبت کرد
اخرین اخبار را در سایت ما بخوانید :
www.Themmeaker.ir