انیمیشن طنز ایرانی ”ماجرای ازدواج پروفسور بالتازار”

دیدن این انیمیشنو به همه علاقه مندان انیمیشن های طنز پیشنهاد میکنیم. در این انیمیشن طنز، به موضوعات مختلفی بصورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره شده است. کانال ویدیویی ما: www.aparat.com/making آدرس سایت: www.3dmaking.ir
کانال تلگرام: https://telegram.me/amirharijani