ادعای نبوت الهیاری تفرقه انداز

109
30 فروردین 1395

حسن الهیاری از آخوندهای شیعه نماست که اینجا ادعای نبوت میکنه

مذهبیالهیاری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x