دست نوشته امام زمان،برای حکم نیابت آیت الله خامنه ای!!

دست نوشته امام زمان برای حکم نیابت آیت الله خامنه ای !!!

آقا اصلا مگه ولی فقیه معصومه که باید به حرفش گوش کنیم ؟؟!!؟...

حجم: 41 مگابایت

در سایت انتظار ظهور: http://entezarzohur.vcp.ir