لامپ پرتوی کاتدی اسیلوسکوپ

ویدئوی کوتاه از نحوه کار لامپ پرتوی کاتدی اسیلوسکوپ

علمیلامپاسیلوسکوپ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x