گل مسلمان در دربی 82- پرسپولیس4-2استقلال

در داربی پر گل هشتادو دوم پرسپولیس با 4 گل استقلال رو درهم کوبید

گل چهارم پرسپولیس را محسن مسلمان روی حرکت زیبا و فرار با مهدی طارمی به ثمر رساند....


وبسایت کولاک91 www.koolak91.ir
منتظر شما هستیم
پیروز باشید./یاعلی