کلیپ طنز مهران مدیری-تیکه انداختن به کیروش-اینبار در نقش سر مربی

کلیپ طنز تیکه انداختن مهران مدیری به کیروش در نقش یک سر مربی
اینبار مهران مدیری در نقش یک سرمربی حقایقی را در قالب طنز بیان میکند
تیکه های مهران مدیری به کیروش دیدن و شنیدن دارد..
قضاوت درباره ی صحت حرفهای مدیری با شما.. نظرات خودرا بیان کنید
بیایید تبادل نظر کنیم ... پیروز باشید./
وبسایت کولاک91 www.koolak91.ir
منتظر شما هستیم