آموزش برنامه نویسی سی شارپ - فرم - قسمت ۲ (کار با دکمه و ساخت ماشین حساب ساده)

161
26 فروردین 1395

مدرس: نیما حیدری نسب
در این جلسه با دکمه آشنا خواهیم شد و یک ماشین حساب ساده خواهیم ساخت.
کلک آموز - KalakAmuz.ir

رایانه و اینترنتبرنامه نویسیسی شارپآموزش برنامه نویسیآموزش فرم در سی شارپ

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x