کودکان سوری-لحظه قبل و بعد از انفجار

کودکان سوری-لحظه قبل و بعد از انفجار

دعا برای همه کسانیکه مورد ظلم و جنایت قرار گرفته اند یادتان نرود.
به امید روزی که اختلافات مابین مسلمانان تمام شود و همگی متحد شوند و بایستند در برابر دشمنان اسلام و مسلمین