علت مقابله قوه قضائیه با برخی از شبکه های اجتماعی

به گزارش خبرنگار واجب فراموش شده، بنا به اظهار مسؤلان قضایی جمهوری اسلامی ایران فیسبوک بهترین ابزار گسترش صلح به شیوه صهیونیستی است و رویدادهای اجتماعی خاورمیانه با کمک فیسبوک به دلخواه صهیونیست ها پیش رفته است، لذا از همه نخبگان و کارشناسانی که در این زمینه فعالیت پژوهشی داشته اند دعوت کردند تا مردم را با خطرات و تهدیدات فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی خارجی آشنا کنند.