زور گیری با قمه در خیابان و روز روشن و بی تفاوتی مردم و شاهدان

456
21 فروردین 1395

زور گیری با قمه در خیابان و روز روشن و بی تفاوتی مردم و شاهدان

حوادثزور گیری با قمه در خیابان و روز روشنلبخند و تلخندsadi7 irwww sadi7 ir

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x