مدلسازی سه بعدی پایه سایت با استفاده از اسکچ آپ از روی پایه آتوکد(Autocad)

این آموزش به مدلسازی سه بعدی پایه سایت با استفاده از اسکچ آپ از روی پایه آتوکد(Autocad) می پردازد.

آموزشیآموزش اسکچ آپاسکچ آپsketchupآموزش نرم افزارهای منظرautocad

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x