تکفیر شدن شیعه و سنی-سخنران استاد مولانا طارق جمیل

این کلیپ بسیار زیباست
مولانا طارق جمیل در این کلیپ مقایسه می کند رفتار ما را با رفتار حبیب ما محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم
حتما دانلود کنید.