بدست گرفتن کتابهایی با جلد فریب دهنده در مترو برای دیدن واکنش مردم

ویدیو های بیشتر در سایت
http://kolbeshadi.ir
هیچ کس حاضر نیست کتابی که موجب نگاه منفی افراد می شود را در دست خود بگیرد .
اما Scott Rogowsk کمدین مشهور این کار را می کند.
او کتابهایی که با جلد مطالب خاص است در مترو نیویورک ، که یکی از شلوغ ترین متروهای جهان است ،در دست می گیرد تا عکس العمل مردم رو ببیند.
با هم این ویدیو زیبا را ببینید.