قاری قرآنی که همواره به دنبال یاری مستمندان بود

قاری و معلم قرآن بود و در کنار تعلیم قرآن به دنبال یاری رساندن به مستمندان خصوصاً شاگردانش بود، با آغاز جنگ به جمع رزمندگان پیوست و در عملیات بیت‌المقدس به شهادت رسید.