مستند بازگشت پیکر معلم قرآنی شهید «نورایی» به میهن

معلم قرآن منطقه ۹ آموزش و پرورش بود، زندگی و تدریس را رها کرد و به جبهه رفت، در حال تلاش برای رهایی گردان حمزه از محاصره دشمن به شهادت رسید و پیکرش بعد از ۲۸ سال به میهن بازگشت.