سخنرانی مولانا طارق جمیل-انبیاء در قیامت چه حالی دارند

سخنرانی مولانا طارق جمیل
دوستان لطفا این کلیپ رو دانلود کنید و ببینید که انبیاء در آن روز چه حالی دارند و ما در آن روز چگونه حالی خواهیم داشت

دعا کنید که عاقبت همه ما ختم بخیر شود.