کلیپ اللَّهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِیضٍ(دعای ماه رمضان)

عباس رسولی