کلاه برداری در فضای مجازی

پسر ۲۶ ساله ای که تصاویر دختران رو نشر میداد بازداشت شد