مقایسه زندگی حقیقی و زندگی مجازی

روح الله مومن نسب -مقایسه زندگی حقیقی و زندگی مجازی

آموزشیزندگی حقیقیفضای مجازیشبکه های اجتماعیاعتیاد رسانه ایجنگ نرم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x