پاسخ جالب و کوبنده دکتر فرهنگ به سید حسن آقامیری !

724
16 فروردین 1395

بعضی از سخنان آقای سید حسن آقامیری نشات گرفته از انحرافاتی فکری و دینی این آقاست که متاسفانه جوانهای ناآگاه رو در مسیر انحراف و خطر قرار میده ... در این کلیپ پاسخ دکتر فرهنگ به قسمت کوتاهی از حرفای ایشان است ...

فیلمسید حسن آقامیریدکتر فرهنگبی حجابیحجاب و حیاعذاب بی حجابی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x