تلخی صبر چگونه شیرین می شود؟ مولانا ابوفواد فقهی

465
15 فروردین 1395

سخنرانی از مولانا ابوفواد فقهی
با موضوع: تلخی صبر چگونه شیرین می شود؟

فیلمتلخی صبر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x