نبرد حماسی گربه ها با داوری کلاغ ها!

793
13 فروردین 1395

گربه ها یهویی چنان به روی هم پریدند و با هم دعوا کردن که کلاغ ها مجبور به داوری کردن این مبارزه اونم بصورت دو نفره شدن.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x