شکستن تیرآهن ها مثل چوب کبریت

323
13 فروردین 1395

ماشینی که تیر آهن ها رو مثل چوب کبریت می شکند.

متفرقهترآهنشکستن تیرآهن ها مثل چوب کبریتچوبکبریتچوب کبریت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x