شوخی با یک انیماتور ایرانی

392
10 فروردین 1395

این انیمیشن، معرفی یک از انیماتور به شیوه طنز است. انیمیشن های دیگر در کانال: www.aparat.com/making آدرس سایت: www.3dmaking.ir

طنزساخت انیمیشن تبلیغاتیطراح انیمیشنطراح انیمیشن طنزانیماتور طنزانیمیشن طنز

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x