شوخی با یک انیماتور ایرانی

این انیمیشن، معرفی یک از انیماتور به شیوه طنز است. انیمیشن های دیگر در کانال: www.aparat.com/making آدرس سایت: www.3dmaking.ir
کانال تلگرام ما: https://telegram.me/amirharijani