سخنرانی مولانا فقهی در مورد فرانسه

علت اینکه در فرانسه به رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین می کنند. . .