تلاوت قرآن کریم توسط حاج حمزه زاهدی در بوستان شمس ساری

تلاوت قرآن کریم توسط حاج حمزه زاهدی در جوار شهدای گمنام فاطمی بوستان شمس بلوار کشاورز ساری