استاد محمد سرفرازی-کونگ فو شائولین

شکستن تسمه فولادی با ضربه سر، خم کردن نیزه با پلک چشم، انجام حرکت پنج نیزه و. . .