زیارت قبور و کسب فیض از آنها-حافظ امان الله یلمه

269
09 فروردین 1395

سخنرانی حافظ یلمه در مورد زیارت قبور و وسیله گرفتن و کسب فیض از آنها و شبهات حول و حوش این مطلب. . .

فیلمزیارت قبورکسب فیض از قبورحافظ امان الله یلمه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x