مهران مدیری سبیل‌های سروش صحت را زد!

مهران مدیری در اقدامی بی‌سابقه بر روی آنتن سیما سبیل‌های سروش صحت را پس از 6 سال تراشید.