نحوه ی برنامه ریزی انکودر hohner encoder با کامپیوتر

بازرگانی پیمان الکتریک ارائه دهنده انواع انکودر
در این ویدئو نحوه ی برنامه ریزی انکودر با استفاده از کامپیوتر و نحوه ی اتصال آن به کامپیوتر مورد بررسی قرار میگیرد.