تیزر هفته دفاع مقدس

در خصوص نمایشگاه هفته دفاع مقدس سال 94