جاری شدن شن و ماسه بجای آّب در رودخانه

جاری شدن شن و ماسه بجای آّب در رودخانه ای در پاکستان

سبحان الله