سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سواد رسانه ای

استاد رائفی پور : همه رسانه ها ابزار ارائه یک تفکر هستند.دهه ۹۰ دهه ضد اسلامی هالیوود است و حجمه رسانه ای امروز زوم شده است روی ایران حراسی ، شیعه حراسی و حراساندن کل دنیا که این بار خطر اصلی ایران است با شناخت کافی از رسانه های انها می توان به مقابله با این تفکر سازی رفت ... رصد رسانه هایشان میگوید که چه می خواهند کنند و با بالا بردن سواد رسانه ای خود ، خانواده و ... می توان راههای نفوذ را بست.