پخش خودکار بعدی: ؟ ویدئو موزیکی که اشک از چشمان شما سرازیر می کند مجبورم

مجبورم به خدا مجبورم اگه نیستی یو دارم عکساتو میبوسم
مجبورم به خدا مجبورم اگه نیستی یو دارم از غمت می پوسم