لورل و هاردی این دفعه کم آوردند.

حیف که جاشون خالیه!!!خدا رحمتشون کنه