یارانه اگر قطع شود ”انیمیشن طنز” یارانه اینو چرا قطع کردن؟

372
05 فروردین 1395

تاثیر قطع شدن یارانه ها بر کاراکتر انیمیشن ما را ببینید.
این انیمیشن از تولیدات سایت جلوه گاه طرح و نقش به آدرس زیر است:
www.3dmaking.ir

طنزحذف یارانه هاحذف یارانه ثروتمندانساخت انیمیشن تبلیغاتیانیمیشن یارانهانیمیشن یارانه ها

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x