وجود داشتن استعداد عالی ترین کمالات عالم در انسان

وجود داشتن استعداد عالی ترین کمالات عالم در انسان - حجت الاسلام عابدینی