طوفان شنی که نزدیک مرقد امام حسین تغییر مسیر داد

طوفان شن در کربلا