برخورد وحشتناک راننده تاکسی سعودی با مسافران+فیلم

در ویدیو تصویری را مشاهده می کنید که یک راننده در کشورهای همسایه مسافرانش را جان به لب می کند.

یکی از کاربران سعودی در شبکه های اجتماعی فیلمی را آپلود کرده که در مدت چند ماه بازدید زیادی داشته است. در این فیلم نشان می دهد یک راننده تاکسی با بستن کمربند انتحاری قصد دارد مسافرانش را با بهانه بردن به بهشت ، تا حد مرگ جان به لبشان کند.