زمین وعظمت خدا

172
02 فروردین 1395

این یک کلیپ از بزرگی دنیایی است که تاکنون شناخته شده

پس چه کسی میگوید که ما تنهاهستیم ویا این جهان خالقی ندارد

فیلمزمینخداعظمتبزرگی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x