دانلود اموزش طراحی لیبل , برچسب , کاور سی دی و دی وی دی

شما طی این اموزش علاو بر اینکه باد میگیرید که چگونه برای دی وی های خودتان یک طرح اختصاصی طراحی کنید با تمامی نکات مهم هنگام طراحی تا چاپ لیزری طرح روی دی وی دی اشنا خواهید شد. اموزش طراحی کاور سی دی اموزش طراحی لیبل dvd اموزش طراحی برچسب سی دی
www.sitelearn.ir