مداحی کربلایی رضا غفایی در تدفین شهدای گمنام فاطمی | 3

مداحی کربلایی رضا غفاری در تدفین شهدای گمنام فاطمی در بوستان شمس بلوار کشاورز ساری (پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساری)

مذهبیبلوار کشاورز ساریبوستان شمس ساریرضا غفاریپایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی ساریشهدای گمنام فاطمی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x